test

Thám Tử Huế: Dịch vụ theo dõi giám sát

DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Để điều kiện tạo thuận lợi cho khách tham khảo ,lựa chọn các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình.Còn giá của các gói  dịch phụ thuộc vào từng trường hợp và yêu cầu cụ thể như : mục đích, đối tượng , thời gian, địa điểm…..Và sau đây là các gói dịch vụ :

1- LOẠI THEO DÕI, GIÁM SÁT

Theo dõi – giám sát có kết luận : Loại hình giám sát này tính theo vụ việc. Chỉ cần có kết luận để giải đáp sự nghi ngờ của khách hàng. Chúng tôi sẽ ngừng việc giám sát khi có kết quả chắc chắn cuối cùng.

Theo dõi – giám sát theo thời gian yêu cầu :
Loại hình giám sát này không đưa ra kết luận mà chỉ ghi nhận quá trình hoạt động của đối tượng trong khoảng thời gian yêu cầu.

2- LOẠI HÌNH XÁC MINH

Tuỳ theo từng yêu cầu của bạn mà chúng tôi sẽ có những biểu giá phù hợp. Dưới đây là một số hình thức xác minh do VP chúng tôi cung cấp:

Xác minh cơ bản:

Ngày – tháng – năm sinh.
• Trình độ học vấn
.
Số CMND .
• Hộ khẩu thường trú.
Quê quán.
• Nghề nghiệp hiện nay
.
Dân tộc, tôn giáo .
• Sơ lược về bản thân
.
Họ tên cha, mẹ, anh chị em ruột; ngày tháng năm sinh và địa chỉ thường trú của họ hiện nay.

Xác minh chi tiết:

Bạn sẽ được cung cấp những nôi dung xác minh cơ bản nêu trên và thêm những nội dung chi tiết sau :
Tình trạng hôn nhân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, chỗ ở hiện nay của người vợ/chồng và các con (nếu có).
Hoàn cảnh kinh tế hiện nay: gia đình thuộc thành phần kinh tế nào, cuộc sống có khó khăn về mặt kinh tế hay không.
Quan hệ tình cảm cá nhân khác (nếu chưa kết hôn): hiện tại có người yêu chưa, đã từng kết hôn chưa.
Tiền án tiền sự : trước đây đã từng phạm tội và bị kết án gì chưa.
Quan hệ xã hội: mối quan hệ với hàng xóm láng giềng, quan hệ với đồng nghiệp và một số bạn bè thân thiết.

Xác minh đầy đủ

Bạn sẽ được cung cấp những nội dung xác minh như ở mục (1) và (2) kèm theo những hình chụp sau:

• Hình về những người thân trong gia đình, bao gồm: cha mẹ, anh chị em ruột, vợ con (nếu có). Hình ảnh về nhà cửa, hàng xóm và cơ quan làm việc của đối tượng .

Lưu ý Khách hàng :Trong quá trình xác minh sự việc mà phải di sang tỉnh khác thì khách hàng phải trả thêm các chi phi cơ bản sau : ăn,ở, đi lại,vé thăm quan .

, , , ,